Dancer@Work

Dancer@Work heeft als doel dansers van 9 tot 16 jaar bijeen te brengen die een gelijkaardige drive, talent en enthousiasme vertonen.

De groep doorloopt doorheen het jaar verschillende modules waarin ze dieper ingaan op verschillende dansstijlen. Een fijne, positieve en aangename leeromgeving en wederzijds respect staan centraal, evenals collegialiteit en de nodige bescheidenheid.

Hiermee willen we als dansschool af en toe naar buiten treden en onze dansers een extra podium bieden.