Corona maatregelen voor onze danslessen

Voor een veilige opstart nemen we de nodige maatregelen. Lees hier alles over het lesverloop, de nodige veiligheidsmaatregelen en de afspraken voor een vlot dansjaar!

Draaiboek Corona

Wekelijkse lessen

Dance Industries

Algemeen: afspraken indien lessen kunnen doorgaan.

Als dansschool leveren we alle mogelijke inspanningen om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. We houden ons strikt aan het wettelijk kader dat wordt bepaald door de gemeente, de sportdienst, de dansfederatie (Danspunt) en Sport Vlaanderen.

2. Hygiëneregels

1 Was je handen: voor en na elke dansles, na een hoest- of niesbui, voor en na een toiletbezoek.
2 Hoest of nies in een papieren zakdoek of in
de binnenkant van je elleboog.
3 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg
in een afsluitbare vuilbak.
4 Blijf thuis als je ziek bent.
5 Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
6 Vermijd fysiek contact met anderen.
7 Houd minstens 1,5 m afstand.

3. Deelnamevoorwaarden dansschool:

Deelnemers dienen op voorhand te registreren via het inschrijvingsformulier

Mogen niet deelnemen:
Personen die ziek zijn.
Personen die de laatste 7 dagen klachten
hebben gehad die aan een COVID-infectie
doen denken.
Personen waarbij de laatste 7 dagen in de
naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest).

Deelnemers dienen na terugkeer uit rode zones 14 dagen quarantaine te respecteren en doen dus niet mee aan de danslessen
Risicogroepen: deze personen raadplegen best hun huisarts vooraleer ze hun
dansactiviteiten opnieuw aanvatten.
65+: 65+ dansers kunnen via het charter de Vlaamse regering zelf enen inschatting maken van het mogelijke risico: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Charte...

4. Lesverloop:

1 Alle lessen starten en eindigen opnieuw op het gewone uur. Ze duren dus weer 60min.
2 Wees steeds alert indien er een andere vereniging voor of na ons sport. Hou afstand!
3 Voor verenigingen en sport geldt geen mondmaskerplicht. Bij aankomst en vertrek raden we het uiteraard nog steeds aan. Tijdens de les krijgen dansers plaatsen die uit elkaar liggen.
4 Ook voor je persoonlijke spullen zal de docent je aan het begin van het jaar een vaste plaats aanwijzen. Gebruik enkel je eigen drinkbus, yogamatje, danskledij, haarrekkertjes… Leen niets uit aan anderen.
5 Kom niet te vroeg, zodat je onnodig contact met anderen zo veel mogelijk kan vermijden. Zet je fiets niet te dicht bij de ingang, maar op het gras (tovertuin) of tegen het hek buiten (Sancta Maria). Zet je fiets in Sancta Maria niet binnen onder het afdak, maar steeds buiten de schoolomheining.
6 Kom reeds in danskledij naar de danszaal. Omkleden ter plaatse wordt afgeraden.
7 Toiletgebruik:
- Tovertuin: slecht 1 persoon tegelijkertijd toegelaten in de toiletruimte
- Sancta Maria: slechts 4 personen tegelijkertijd toegelaten in de toiletruimtes

5. Aankomst en vertrek

1 Het dragen van een mondmasker bij aankomst/het betreden van de gebouwen wordt aangeraden voor 12+ dansers.
2 Voor ouders/begeleiders die in de danszaal een kijkje willen nemen tijdens de laatste 10min van de les is het mondmasker verplicht. Wie zijn danser buiten ophaalt hoeft het niet op te zetten.
3 Ouders kunnen de laatste 10 min een kijkje komen nemen, mits het dragen van een mondmasker en het bewaren van afstand. We bezorgen jullie af en toe een live sneak peak van onze lessen via Facebook. (Dance Industries Belgium: Dance Industries Belgium Live Sessies. Dit is een privé groep, vraag toegang en vermeld de naam+groep van de danser).
4 Voor de eerste les van de peuter-, kleuter- en kinderdanslessen: ook hier mogen de ouders de laatste 10min komen kijken.
5 Geef geen kus, knuffel of handdruk bij aankomst.
6 Betreden van gebouwen: dansers kunnen binnen wachten, in de gang (Tovertuin) of IN STILTE aan de zijkant van de zaal (Sancta Maria)
7 Hou bij het wachten 1,5m afstand.
8 Bij regenweer kan je schuilen onder het afdak, ook weer op 1,5m afstand.

6. Accommodatie en materiaal

Alle zalen worden steeds maximaal verlucht (ramen en deuren). Voorzie dus een extra warme trui.

Deuren blijven zo veel mogelijk open staan om contact met klinken te vermijden

Contactoppervlaktes worden regelmatig ontsmet.
(deurklinken, lichtknoppen, stekkerdozen en stopcontacten, handgrepen van kasten, drankautomaten, trapleuningen,...In toiletten: kranen, wc-brillen, wc-deksels, wc-knoppen om door te spoelen, zeeppompjes, kapstokken, banken, kastjes, sleutels van kastjes,…)

Dansmateriaal en barres worden voor en na gebruik steeds ontsmet.

We voorzien handgel en voldoende zeep voor een goede handhygiëne

Aanspreekpunt corona maatregelen: Eveline Janssens, info(AT)dance-industries.be