Welkomstbrochure en coronaproof dansjaar

Dance Industries wil spaarzaam omgaan met onze natuur. Daarom proberen we vanaf dit dansjaar zo veel mogelijk communicatie te digitaliseren.

Zo kan u hier onze welkomstbrochure downloaden en bekijken. Wij zorgen uiteraard voor enkele inkijkexemplaren op de dansschool.

UPDATE 27/10/2020

Alle lessen van de kleuter- en kinderafdeling kunnen gewoon blijven doorgaan. Dit zijn alle lessen voor -12 jarigen. De lessen showdance 10+, showdance 8+ en ballet 8+ gaan vanaf 29/10 weer door in de oorspronkelijke zaal tot u tegenbericht krijgt. De les showdance 10+ gaat vandaag dus door in Sancta Maria! Hieronder het overzicht:

De lessen voor +12 jarigen zullen vanaf morgen, 29/10, online doorgaan. Vandaag gaan de 12+ lessen nog door.
We zijn achter de schermen druk bezig met de praktische organisatie hiervan. U ontvangt een mailtje met alle informatie zodra alles rond is.

Alle aanpassingen gaan in vanaf morgen, 29/10. Dit blijft van kracht tot we voor de 12+ groepen toestemming krijgen om weer live samen te dansen.

Stay safe, zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en vooraal: dans, dans, dans!

Algemeen

Als dansschool leveren we alle mogelijke inspanningen om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. We houden ons strikt aan het wettelijk kader dat wordt bepaald door de gemeente, de sportdienst, de dansfederatie (Danspunt) en Sport Vlaanderen.

Fase 4, vanaf 1 juli, update 29 juli:
Jeugdkampen, danslessen en workshops toegestaan, in een groep van maximum 50 personen.

Momenteel geldt CODE GEEL voor alle sportactiviteiten.

Bronnen:
https://www.danspunt.be/ondersteuning/corona-en-dans/leidraad-voor-herop...
https://wp.assets.sh/uploads/sites/1684/2020/08/Leidraad-preventie-herop...
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

2. Hygiëneregels

1 Was je handen: voor en na elke dansles, na een hoest- of niesbui, voor en na een toiletbezoek.
2 Hoest of nies in een papieren zakdoek of in
de binnenkant van je elleboog.
3 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg
in een afsluitbare vuilbak.
4 Blijf thuis als je ziek bent.
5 Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
6 Vermijd fysiek contact met anderen.
7 Houd minstens 1,5 m afstand.

Deelnamevoorwaarden:

Maximum 20 deelnemers per groep. (Kleuters: 24)
Deelnemers dienen op voorhand te registreren via het inschrijvingsformulier
Mogen niet deelnemen:
Personen die ziek zijn.
Personen die de laatste 7 dagen klachten
hebben gehad die aan een COVID-infectie
doen denken.
Personen waarbij de laatste 7 dagen in de
naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest).

Deelnemers dienen na terugkeer uit rode zones 14 dagen quarantaine te respecteren en doen dus niet mee aan de danslessen
Risicogroepen: deze personen raadplegen best hun huisarts vooraleer ze hun
dansactiviteiten opnieuw aanvatten.
65+: 65+ dansers kunnen via het charter de Vlaamse regering zelf enen inschatting maken van het mogelijke risico: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Charte...

4. Lesverloop:

Per les vorm je een dansbubbel. Wettelijk mag je tot 50 personen samen sporten.

Alle lessen starten 5 min later en stoppen 5 minuten vroeger. Zo vermijden we contacten tussen onze dansbubbels. De ene groep wordt naar buiten begeleidt door de lesgever en de volgende groep wordt pas binnen geroepen door de lesgever als iedereen buiten is.

Dansers die meerdere lessen na elkaar volgen, blijven in de zaal bij de wissel.

De eerste les van de dag start steeds stipt op het aangegeven uur in het lessenrooster aangezien er geen groep voor danst.
De laatste les van de dag kan doordansen tot het aangegeven stopuur op het lessenrooster.

Wees steeds alert indien er een andere vereniging voor of na ons sporten. Hou afstand!

Kinderen tot 12 jaar (tot en met het zesde
leerjaar - basisschool) moeten geen rekening houden met 1,5m afstand en mogen contact hebben met elkaar in het dansen. Let wel: vermijd contact, en hou afstand tussen de lesgevers en de kinderen.

Voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen blijft de afstandsregel van 1,5m de norm. Partnerwerk, contactimprovisatie en fysiek contact tijdens de lessen wordt zo veel mogelijk vermeden.

Tijdens de lessen is het voor 12+ dansers ten eerste aangeraden een mondmasker te dragen.

Alle dansers krijgen een vaste plaats tijdens de lessen. Ook voor je persoonlijke spullen zal de docent je aan het begin van het jaar een vaste plaats aanwijzen. Gebruik enkel je eigen drinkbus, yogamatje, danskledij, haarrekkertjes… Leen niets uit aan anderen.

Toiletgebruik:
Tovertuin: slecht 1 persoon tegelijkertijd toegelaten in de toiletruimte
Sancta Maria: slechts 4 personen tegelijkertijd toegelaten in de toiletruimtes

5. Aankomst en vertrek

Het dragen van een mondmasker bij aankomst/het betreden van de gebouwen is verplicht voor alle 12+ dansers en ouders/begeleiders.

Ouders en begeleiders hebben geen toegang tot de gebouwen. We bezorgen jullie af en toe een live sneak peak van onze lessen via Facebook (Dance Industries Belgium).

Voor de eerste les van de peuter-, kleuter- en kinderdanslessen kan u van de eerste les een impressie krijgen via onze Facebookpagina. Wij laten dan live een kort dansfragmentje zien. De juffen en assistenten staan aan de deur klaar om jullie dansers met de nodige omkadering en zorgen te verwelkomen en mee naar binnen te brengen.

Kom niet te vroeg, zodat je onnodig contact met anderen zo veel mogelijk kan vermijden. Zet je fiets niet te dicht bij de ingang, maar op het gras (tovertuin) of tegen het hek buiten (Sancta Maria).

Kom reeds in danskledij naar de danszaal. Omkleden ter plaatse wordt afgeraden.

Geef geen kus, knuffel of handdruk bij aankomst.

Betreed de gebouwen pas als je binnen geroepen wordt.
Tovertuin: hou steeds rechts in de gang
Sancta Maria: ga één voor één binnen

Hou bij het wachten 1,5m afstand.

Bij regenweer kan je schuilen onder het afdak, ook weer op 1,5m afstand.

6. Accommodatie en materiaal

Alle zalen worden steeds maximaal verlucht (ramen en deuren). Voorzie dus een extra warme trui.

Deuren blijven zo veel mogelijk open staan om contact met klinken te vermijden

Contactoppervlaktes worden regelmatig ontsmet.
(deurklinken, lichtknoppen, stekkerdozen en stopcontacten, handgrepen van kasten, drankautomaten, trapleuningen,...In toiletten: kranen, wc-brillen, wc-deksels, wc-knoppen om door te spoelen, zeeppompjes, kapstokken, banken, kastjes, sleutels van kastjes,…)

Dansmateriaal en barres worden voor en na gebruik steeds ontsmet.

We voorzien handgel en voldoende zeep voor een goede handhygiëne.

Aanspreekpunt corona maatregelen: Eveline Janssens, info@dance-industries.be